Airbakers Airbakers
menu

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Airbakers.com, s.r.o.

Ochrana Vašich osobních údajů je jednou z našich hlavních priorit a při jejich zpracování dodržujeme veškeré povinnosti a jednáme v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jsme si vědomi, že často pracujeme s velmi citlivými osobními údaji, které v souladu s našimi nejpřísnějšími interními předpisy chráníme jako oko v hlavě.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Při plánování Vašich cest se nikdy nechceme ptát na stejnou věc dvakrát, a proto se snažíme ukládat veškeré relevantní údaje a informace, které nám sami poskytnete, nebo jsou dostupné z veřejných zdrojů. Díky znalosti těchto informací jsme schopni Vám připravit cestu přesně na míru a co nejpřesněji odhadnout Vaše představy o ideální dovolené.

Důležité jsou pro nás zejména tyto informace:

  • Identifikační údaje Vás a Vašich spolucestujících (např. kompletní pasové údaje);
  • Kontaktní údaje;
  • Hodnotící údaje (preferovaná letecká společnost, cestovní třída, druh a úroveň ubytování, oblíbené činnosti a koníčky, jakékoliv další cestovatelské preference);
  • Kompletní údaje o Vašich předchozích cestách včetně zpětné vazby a o plánovaných budoucích cestách;
  • Údaje o zdravotním stavu (alergie, zdravotní omezení apod.);
  • Audiovizuální údaje (fotografie z Vašich cest, které nám sami zašlete).

Za jakým účelem je zpracováváme?

Hlavním účelem zpracování Vašich osobních údajů je poskytování co nejkvalitnějších služeb a zprostředkování unikátních cestovatelských zážitků. Osobní údaje v přiměřeném rozsahu zpracováváme také pro evidenční a marketingové účely a dále pro účely jejich využití jako reference.

Zpracování údajů pro evidenční účely

Máme rádi reporty a zajímá nás, kdo s námi cestuje, kam a jak často. Když pak chcete vyrazit někam na výlet, dokážeme podle toho také lépe odhadnout, co by se Vám mohlo líbit a jaký asi budete mít na cestu rozpočet.

Zpracování údajů pro marketingové účely

Zajímá nás, kam byste rádi vyrazili příště, abychom pro Vás mohli sledovat zajímavé nabídky nebo novinky týkající se této destinace. Když se objeví něco, co stojí za zmínku, dáme Vám vědět.

Máme také newsletter, prostřednictvím kterého Vás maximálně 1x měsíčně informujeme o novinkách ve světě cestování, cestovatelských trendech nebo námi nově objevených destinacích. Když se k jeho odběhu přihlásíte, budete ho dostávat, a když si ho odhlásíte, dostávat ho nebudete. Žádného spamu se od nás určitě nedočkáte.

Zpracování údajů pro účely reference

Jsme si vědomi, že v našem oboru podnikání jsou klíčová osobní doporučení a spolehlivé reference. Jakékoliv informace o tom, že jste našimi klienty, o Vašich cestách, zpětné vazbě nebo jakékoliv jiné podobné informace zveřejníme na svých webových stránkách, v marketingových materiálech nebo na sociálních sítích vždy jen s Vaším předchozím souhlasem. Za stejných podmínek můžeme zveřejnit také fotografie či videa z Vašich cest, které nám zašlete.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Při plánování a realizaci Vašich cest můžeme využívat služeb třetích stran jako například průvodců nebo místních cestovních kanceláří. Těmto stranám poskytujeme vždy jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebují k poskytnutí objednané služby. Tito naši partneři jsou ochranou Vašich osobních údajů vázáni ve stejném rozsahu jako my sami.

Kromě těchto svých dodavatelů zásadně nepředáváme jakékoliv informace o Vašich cestách nikomu kromě samotných cestujících, a to kromě případů krajní nouze ani Vašim rodinným příslušníkům.

Rozsah a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění svého účelu a pouze po nezbytnou dobu.

Vaše osobní údaje jsou ukládány maximálně po dobu 5 let od Vaší poslední cesty s námi. Jedinou výjimkou jsou informace o Vašich plánovaných cestách pro marketingové účely. Tyto údaje ukládáme po dobu 2 let od Vaší poslední cesty a po uplynutí této doby už Vás s žádnými nabídkami nebudeme obtěžovat, i kdyby byla akce sebevýhodnější.

Právo na přístup k osobním údajům

Když nás o to požádáte, pošleme Vám bezplatně potvrzení o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to prostřednictvím kteréhokoli komunikačního kanálu. Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.